• WitamyOŚRODEK WAŁPUSZ

  Witamy

  OŚRODEK WAŁPUSZ

 • WitamyOŚRODEK WAŁPUSZ

  Witamy

  OŚRODEK WAŁPUSZ

 • WitamyOŚRODEK WAŁPUSZ

  Witamy

  OŚRODEK WAŁPUSZ

 • WitamyOŚRODEK WAŁPUSZ

  Witamy

  OŚRODEK WAŁPUSZ

 • WitamyOŚRODEK WAŁPUSZ

  Witamy

  OŚRODEK WAŁPUSZ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 

Informacja dla osób zainteresowanych pobytem w Ośrodku Wałpusz w miesiącach lipiec i sierpień 2021 r.

 Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującym się stanem epidemii realizacja pobytów w ośrodku Wałpusz w miesiącach lipiec i sierpień będzie możliwa wyłącznie z zachowaniem obostrzeń zawartych w procedurze, którą opracowano w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się szkodliwych czynników biologicznych (wirus SARS-CoV- 2) – źródeł zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (COVID-19).

Oto główne zasady korzystania z Ośrodka Wałpusz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przez turystów wynajmujących domki  w ogłoszonym stanie epidemii:

 1. Z Ośrodka Wałpusz mogą korzystać wyłącznie osoby w pełni zaszczepione (po dwóch dawkach Pfizer/Astra Zeneca/Moderna lub jedną dawką Johnson&Johnson). Wymóg zaszczepienia nie dotyczy tylko dzieci poniżej lat 12.
 2. Przed wjazdem na teren Ośrodka należy przedłożyć wyznaczonemu pracownikowi WSPol kartę potwierdzając stan zaszczepienia.
 3. Wyznaczeni pracownicy/funkcjonariusze WSPol, przed wejściem na teren Ośrodka sprawdzają dokument potwierdzający stan zaszczepienia. Osoby, które nie okażą ww. dokumentu nie zostaną zakwaterowane.
 4. Po potwierdzeniu informacji o pełnym zaszczepieniu turyści wjeżdżają na teren Ośrodka Wałpusz i kierują się bezpośrednio do wskazanego domku.
 5. W czasie epidemii jest zakaz korzystania/udostępniania: pola namiotowego, campingu, domków z niepełnym węzłem sanitarnym.
 6. Na terenie Ośrodka Wałpusz zamieszczone są informacje o zakazie wstępu osób postronnych (w tym na pomoście i linii brzegowej w jego pobliżu).
 7. Turyści przed przyjazdem do Ośrodka Wałpusz otrzymują informację o obowiązku przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii tj.:
  • stawienia się w wyznaczonym dniu i godzinie, z dokumentem potwierdzającym tożsamość,
  •  posiadania odpowiedniej ilości do liczby osób wspólnie zakwaterowanych rękawiczek jednorazowych oraz  maseczek ochronnych,
  • dokonywania płatności za pobyt, w tym wypożyczenie sprzętu wyłącznie w formie elektronicznej (kartą),
  • konieczności zachowania 2 m odległości w stosunku do osób przebywających na terenie Ośrodka, z wyłączeniem współmieszkających w domku,
  • korzystania z altan, placu zabaw (w sposób zgodny z wytycznymi GIS w załączeniu), plaży, pomostu itp. z zachowaniem 2 m odległości do innych osób,
  • o możliwości korzystania ze sprzętu turystycznego (łodzi, kajaków, rowerów górskich) po uzgodnieniu telefonicznym dnia i godzin korzystania z nich.
  • wyrzucaniu zużytych rękawiczek i maseczek do specjalnie do tego przeznaczonych oznaczonych na  czerwono koszy
 8. W przypadku pobierania sprzętu turystycznego (łodzi, kajaków, rowerów górskich) od pracownika/funkcjonariusza WSPol jest obowiązek założenia rękawiczek jednorazowych oraz  maseczki ochronnej,

 Pełny tekst procedury dostępny w dniu przyjazdu do ośrodka.

 

 

Telefon

782 550 312

Adres

Stare Kiejkuty, 12-100 Szczytno

E-mail

walpusz@wspol.edu.pl